Αναθεώρηση που δεν ακουμπά Γραφειοκρατία, Διοίκηση, Δικαιοσύνη δεν έχει νόημα #vouli #video