Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ενός σχεδίου νόμου. Και δυστυχώς περί αυτού πρόκειται σήμερα: ξεκαθάρισμα λογαριασμών #vouli #αθλητισμός #video