Πεταμένα κλαδιά και κορμοί παντού. Αν πιάσει φωτιά θα καεί κόσμος #Μηδεια #Επίκαιρη