Η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε ό,τι αφορά την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κάθε φορά που η Κυβέρνηση κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός θα στηρίζουμε #vouli #video

Η Ελλάδα έχει πολύ δρόμο να διανύσει σε ό,τι αφορά την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Κάθε φορά που η Κυβέρνηση κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός θα στηρίζουμε #vouli #video