Πρότεινα τη δημιουργία Σώματος Ψηφιακής Αρωγής που θα συνδράμει εκείνους τους πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες #Ερώτηση #Πιερρακάκης