«Εκπαίδευση και προκλήσεις: η επόμενη μέρα», Η τοποθέτησή μου στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών #video