Στο βιβλίο μου «Απόπειρα Δολοφονίας» κατέθεσα την ψυχή μου. Σήμερα μίσος δεν νιώθω αλλά να ξεχάσω αποκλείεται. Συνέντευξη στη Βάλια Πετούρη

Στο βιβλίο μου «Απόπειρα Δολοφονίας» κατέθεσα την ψυχή μου. Σήμερα μίσος δεν νιώθω αλλά να ξεχάσω αποκλείεται. Συνέντευξη στη Βάλια Πετούρη