Ο πατριωτισμός είναι ένας, διαχρονικός και αδιαίρετος #Εκδήλωση #Καϊλή