ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Book Image

«Γύριζα πίσω στην Αθήνα, αποφασισμένος να μην αφήσω πέτρα πάνω στην πέτρα. Να κτυπήσω καίρια τους δολοφόνους. Να συμβάλω με όλες τις δυνάμεις μου στην τιμωρία των ενόχων.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Στο σύντομο κείμενό του, ο βουλευτής και συνταγματολόγος Aνδρέας Λοβέρδος επιχειρεί να δώσει μια ψύχραιμη όσο και συνεκτική εικόνα γι' αυτό που ήδη αποκαλέσαμε «φαινόμενο της νέας τρομοκρατίας».

Η ΝΕΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη συμπύκνωση των παραδόσεών του στο μάθημα «Συγκριτική ανάλυση πολιτευμάτων» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997. Οι σελίδες καταγράφονται συνοπτικά, κωδικοποιούνται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μορφών του δημοκρατικού πολιτεύματος.

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Κύριο μέλημα της παρούσας, προτείνουσας Βουλής πρέπει να είναι η εισήγηση προς την επόμενη, τη Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα του 1975/1986/2001 υπό το ιδεολογικό και πολιτικό πρόταγμα και την οραματική στόχευση της προστασίας του ανθρώπου.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Η έρευνα του εμπειρικού υλικού της περιόδου 1989-94 στην Ελλάδα, η μελέτη του ιστορικού υλικού και ορισμένα συγκριτικά στοιχεία, οδήγησαν στη διατύπωση της βασικής θέσης της παρούσας μελέτης.

Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Το παρόν κείμενο γράφτηκε τέλη του 2011-αρχές του 2012. Η απόλυτη επικαιρότητα των διαπιστώσεων, των προτάσεων και των μηνυμάτων που εμπεριέχει, οδήγησαν τον Α. Λοβέρδο σε μία εκ νέου γραφή του, προκειμένου να συμπεριλάβει τις εξελίξεις από τα τέλη Φεβρουαρίου έως και το τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Η ένταση με την οποία εμφανίστηκε η τρομοκρατία στη δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του ΄70, με την ποικιλία μάλιστα των αποχρώσεών της (κρατική, εναντίον του κράτους, πρακτική θρησκευτικών κινημάτων κ.ο.κ.).

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Ένα βοήθημα που θα δημιουργεί σταθερές βάσεις πάνω στις οποίες ο φοιτητής, αλλά και ο κάθε αναγνώστης θα μπορέσει να οικοδομήσει τις γνώσεις του. Γνώσεις που είναι απαραίτητες, αφού το μέλλον προκύπτει από το παρόν και το παρελθόν συνδιαμορφώνει τόσο το παρόν, όσο και το μέλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ `{`1828-1975`}`

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Είναι, σήμερα, δεδομένο ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους Ποινικού Δικαίου όσοι με την υποστήριξη ή την προσπάθεια πραγμάτωσης κάποιων σκέψεων, αντιλήψεων ή ιδεών τους, ενεργοποιούν ένα οποιοδήποτε θεμελιώδες δικαίωμα.

ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ
book image

Στην περίπτωση, πάντως, της αποπολιτικοποίησης της τρομοκρατίας με κριτήριο τον ποινικό νόμο, αγνοείται αυτό που η ίδια η κατασκευή του πολιτικού εγκλήματος ομολογεί, ότι δηλαδή οι έννοιες της πολιτικής και του εκγκλήματος δεν αλληλοαναιρούνται αλλά αντίθετα μπορούν να συνυπάρχουν·

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ